Palvelumme


Microsoft 365 - Koulutukset ja työpajat

Pelkän työkalun hankkiminen ei riitä. On tutkittu, että yritykset joiden M365 käyttöaste on yli keskiarvon, kokevat:

 • +200% ​etätyökokemus

 • +81% todennäköisemmpi työntekijäpysyvyys

Intunen käyttöönottaneista yrityksistä 91% on säästänyt laitehallinnan kustannuksissa.​

 • Keskiarvon käyttöasteen yrityksellä 63% vähemmän työaikaa kuluu laitehallintaan kuin alle keskiarvon käyttöasteen yrityksellä​

 • Yli keskiarvon käyttöasteen yrityksellä 18% vähemmän työaikaa kuluu laitehallintaan kuin keskiarvon käyttöasteen yrityksellä

Jätä yhteydenottopyyntö, että voimme kertoa miten sinun yrityksesi pääsee vastaaviin lukuihin.

Olemme tehneet mm.:

- Tiimiyhteistyö moderneilla välineillä

- PowerPlatformin hyödyntäminen yrityksen tarpeisiin

- Intune-laitehallinnan työpajat

PowerPlatform toteutukset

Kysy meiltä apuja ja ajatuksia eri toteutuksiin. Olemme tehneet erinäisiä toteutuksia, mm:

 • Käyttäjän yritysten kalenterien ristiinsynkronointi​

 • Työajanseuranta + GPS paikannus

 • Poissaoloilmoitussovellus 

 • Tapaamisten raportointisovellus myynnin käyttöön​ 

 • Ylityöilmoitusten hyväksyntäketju​

 • Tilausten seuranta + työaikojen raportointi-sovellus 

 • SharePoint-luettelon lomakkeiden mukautus ja älykkyyden lisääminen​

 • Sähköpostilla saapuvien tilausvahvistuksien tietojen vienti Excel-taulukkoon

 • Kuvausraporttien toimitusportaali + automaatiot